Recht palmpjesmos

Isothecium alopecuroides


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De epifyt Isothecium alopecuroides vinden we vooral in wat voedselrijkere bossen, met name op Es. In het bijzonder op essenstobben is de kans groot op succes. De laatste tijd vinden we Recht palmpjesmos echter steeds vaker als stamepifyt in wilgenbroekbossen en jonge eikenaanplant. Was Isothecium alopecuroides vóór 1980 een soort die vooral in de duinen en in het midden van ons land werd gevonden, na 1980 vallen de grote aantallen meldingen uit Friesland en Noord-Brabant op. We zien dus in het merkwaardige verspreidingsbeeld een behoorlijke verschuiving van het optimum. In welke mate dat werkelijkheid is, zal de toekomst leren. De soort lijkt de laatste decennia iets te zijn toegenomen. Isothecium alopecuroides is in het veld vaak onmiskenbaar. Het heeft een grijsgroene kleur met bolle, stompe blaadjes De soort kapselt in ons land zelden, maar het loont de moeite om er naar uit te blijven kijken.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website