Slakkenhuismos

Leptodon smithii


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
In de flora van Touw & Rubers staat 'het is uiterst onwaarschijnlijk dat Leptodon nog in ons land voorkomt'. De laatste waarneming was namelijk van 1873. Echter, nog voor het uitkomen van de flora werd deze epifyt gevonden op Texel (1989) en vervolgens twee maal in Zuidoost-Brabant, in 2001 in Netersel en in 2004 in Nuenen. Op Texel betrof het enigszins verpauperd materiaal, maar de populatie in Netersel was prachtig ontwikkeld. De recente waarnemingen zijn gedaan in verschillende bostypes. In Texel betrof het een oud vlierbos langs de Buitenmuy, In Netersel betreft het (hij staat er nog steeds!) de stam van een Populier in een oud, verwaarloosd populierenbos, omgeven door andersoortige bossen. In Nuenen stond en staat het mos op een Wilg in een jong opgeschoten bosje op het terrein van een voormalige steenfabriek. De recente waarnemingen hebben gemeen dat ze steeds gedaan zijn in bossen, die rijk zijn aan epifyten. Maar daarvan zijn er nog veel meer in Nederland, dus we kunnen hopen dat het aantal stippen van deze prachtige en onmiskenbare soort, met zo'n toepasselijke naam, de komende tijd nog zal toenemen.
Familie: Neckeraceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website