Rietdakmos

Leptodontium flexifolium


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Leptodontium flexifolium komt vooral voor op rieten daken. Toen vanaf 1970 algemeen bekend werd dat oude rieten daken dit mos kunnen herbergen, is daar in toenemende mate naar gekeken. Hoewel de soort voordien slechts weinig gevonden werd, er zijn van voor 1950 slechts twee opgaven van Rietdakmos bekend, komen sinds 1970 opgaven uit grote delen van het land. Vanaf 1978 volgen ook opgaven van terrestrische standplaatsen: in heide, op ruw strooisel, op humeus materiaal, in schrale vegetatie en op steenglooiingen van dijken. Deze laatste standplaats lijkt overeen te komen met de met humeuze aarde bedekte rotsblokken waarop L. flexifolium in de Ardennen is te vinden. In Groot-Brittannië ligt het zwaartepunt bij de terrestrische standplaatsen en worden rieten daken als secundaire standplaats gezien. Bij ons overtreffen de kunstmatige standplaatsen nog de meer natuurlijke, maar wie weet verandert dat. Incidenteel is de soort ook gevonden op wilgentakken in vochtige wilgenbossen
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website