Eekhoorntjesmos

Leucodon sciuroides


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Leucodon sciuroides vinden we vooral als epifyt, met een voorkeur voor Iepen en Wilgen, maar is ook op veel andere boomsoorten gevonden. Daarnaast wordt Leucodon de laatste decennia steeds vaker op steensubstraat aangetroffen, bijvoorbeeld op duikers. Opmerkelijk daarbij is dat het materiaal op steen dikwijls veel forser is dan wat we van bomen kennen. Wellicht door het vochtiger microklimaat? Leucodon heeft zich de laatste decennia niet zo sterk uitgebreid als veel andere epifyten en het kaartje geeft een sterke achteruitgang aan ten opzichte van het vroegere voorkomen. Toch bieden de recente vondsten op steen en ook de waarnemingen in relatief jonge wilgenbroekbossen perspectief. Bij intensieve inventarisaties in o.a. Groningen, Friesland en Zuidoost-Brabant wordt de soort af en toe aangetroffen. Ook in de Biesbosch (sinds 1989) en de Flevopolders (sinds 2002) is dit het geval. Leucodon is in het veld onmiskenbaar, met heldergroene, afstaande takjes, die bij droog weer fraai opkrullen. Het heeft er de Nederlandse naam aan te danken. Kapsels zijn altijd al zeer zeldzaam geweest in ons land. Ze werden voor het laatst gevonden in 1913, aan de Lekdijk bij Vianen.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website