Groot kringmos

Neckera crispa


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Neckera crispa is een grote en onmiskenbare soort, groeiend op rotsen en bomen. Recent is Neckera crispa gevonden in Zuid-Limburg (2003), in Oost-Flevoland (2005) en op een beschaduwde bunker bij Hoek van Holland (2006). Overigens zijn er drie waarnemingen uit de 20ste eeuw, waarvan de laatste in 1956, en de overige stippen zijn van de 19de eeuw. De recente vondst in Zuid-Limburg is van een steile kalkhelling bij Geulhem aan de zuidkant van het Geuldal. Zowel in de 19de als in de eerste helft van de 20ste eeuw zijn in deze omgeving waarnemingen gedaan, maar het is niet duidelijk of het steeds om dezelfde locatie gaat. Buiten Zuid-Limburg is Neckera crispa alleen epifytisch gevonden, zo ook de meest recente vondst op een Es in Flevoland. Hoewel men deze soort ook in het buitenland nog zelden op bomen aantreft, mag gehoopt worden dat we deze soort, evenals andere epifyten, in de toekomst misschien weer vaker op bomen gaan vinden. Oudheidkundig onderzoek heeft laten zien dat N. crispa in de prehistorie mogelijk algemeen was in ons land, getuige het regelmatig voorkomen in breeuwsel van schepen.
Familie: Neckeraceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website