Watervedermos

Octodiceras fontanum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Octodiceras fontanum groeit op rivierkribben en op hout langs en in het water. De soort is te vinden langs de grote rivieren en grote kanalen in het midden van ons land. Watervedermos is pas sinds 1977 uit ons land bekend. Ze heeft zich vervolgens evenwel snel uitgebreid en is thans algemeen in grote delen van Midden-Nederland. Het is een vaak zwartgroen bladmos, dikwijls onder water groeiend, en verwant aan Fissidens. Het is eigenlijk niet met enig ander mos te verwarren. Kenmerkend zijn het grote aantal relatief lange, smalle blaadjes. De kapsels hebben een zeer korte seta. Ze zijn in ons land wel gevonden, maar in ons omringende landen (nog) niet, en kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Bovendien vallen ze in hun geheel af.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website