Gesteelde haarmuts

Orthotrichum anomalum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ecologie

De Gesteelde haarmuts is een typische bewoner van kalkhoudend gesteente en komt in Nederland meestal voor op door de mens gemaakte objecten. Vooral oud beton en cement is favoriet. De soort is ondermeer te vinden op gemetselde muren, bruggen, bunkers, palen, grafzerken, golfplaten, tegels, dakpannen en basalt. De standplaats is zonnig tot licht beschaduwd. De soort wordt de laatste tijd in toenemende mate ook epifytisch gevonden, op stoffige boomvoeten, maar daarnaast ook wel hoger op stammen en zelfs takken van bomen met een voedselrijke schors. Soorten waarmee Orthotrichum anomalum vaak samengroeit zijn bijvoorbeeld Grimmia pulvinata, Tortula muralis, Homalothecium sericeum en Schistidium crassipilum.

Verspreiding

Orthotrichum anomalum is tegenwoordig algemeen in vrijwel het hele land. Er lijkt sprake van een gestage toename, die verband kan houden met een grotere beschikbaarheid van oud stenig substraat.

Summary

In the Netherlands the common Orthotrichum anomalum is mainly found on artificial, calcareous stony substrates. Occasionally it can be found on trees.

Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website