Bekerhaarmuts

Orthotrichum cupulatum


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Orthotrichum cupulatum groeit vooral op kalkrijke stenen, bij ons vooral langs voedselrijke wateren. De soort is vooral vrij algemeen in het rivierengebied maar is bijv. ook langs het IJsselmeer en in Friesland en Groningen regelmatig aangetroffen. Bij vondsten van vermeende O. cupulatum moet men rekening houden met het eventuele voorkomen van de buitenlandse O. urnigerum. Deze laatste soort wordt volgens literatuurgegevens vooral gekenmerkt door het bezit van een duidelijk endostoom en een harige vaginula. Een harige vaginula is echter ook een enkele keer bij Nederlandse collecties van O. cupulatum aan te treffen.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website