Grijze haarmuts

Orthotrichum diaphanum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Orthotrichum diaphanum groeit vooral op zonnige, voedselrijke, stoffige bomen en stenen. De Grijze haarmuts is zeer algemeen in het grootste deel van het land. Op vlieren is het waarschijnlijk de meest voorkomende soort. De witte plekken op het kaartje geven vooral de minder intensief onderzochte atlasblokken aan. Door de glasharen is de soort onmiskenbaar. In warmere landen zoals Spanje wordt Orthotrichum diaphanum soms vergezeld door O. macrocephalum. Deze soort heeft afgeronde bladtoppen. Wellicht is deze Haarmuts ook in Nederland op te sporen.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website