Broedhaarmuts

Orthotrichum lyellii


© Cris Hesse

Ecologie & verspreiding
Orthotrichum lyellii groeit op bomen met een rijke schors en is momenteel algemeen te noemen. De grote donkergroene zoden, met weinig vertakte, droog omhooggekromde takken zijn vaak al van enige afstand te onderscheiden. Ook de altijd wel aanwezige broedkorrels maken herkenning eenvoudig. Orthotrichum lyellii is een pionier, die op een boom vaak snel weer uitsterft. De tweehuizige Broedhaarmuts vormt zelden kapsels. Komen in Nederland nog planten met sporenkapsels voor? Is O. lyellii ook zo'n soort, die op bepaalde lokaties traditioneel (al decennia-lang wellicht) kapsels vormt en elders nooit? De kans op nieuwe pollen met kapsels is waarschijnlijk het grootst nabij bestaande kapselende pollen. Daar worden in de directe omgeving steeds mannetjes en vrouwtjes uitgezet en blijft de kans op een hernieuwd huwelijk aanwezig. In de Biesbosch (een jong gebied, waar het vroegere voorkomen van kapsels onwaarschijnlijk is) werden in 1993 éénmaal planten met sporenkapsels gevonden. De wilg is helaas nog hetzelfde jaar omgezaagd. Sporenkapsels van O. lyellii zijn bijzonder fraai. Het dekseltje is lang gesnaveld en de kapselmond draagt 16 bleke exostoomtanden en 16 oranje endostoomtanden.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website