Ruige haarmuts

Orthotrichum speciosum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Orthotrichum speciosum groeit vooral op bomen met een rijke schors in beschutte bossen. De soort was in de 19de eeuw vrij vaak verzameld in Midden-Nederland, maar leek na 1853 verdwenen. Na een eerste nieuwe vondst in 1983, wordt de soort nu weer bij veel inventarisaties gevonden, hoewel meestal in kleine hoeveelheden. De soort zal zeker geprofiteerd hebben van de verminderde luchtverontreiniging. De toename lijkt het sterkst te zijn in het zuiden van het land. In een warmer wordend Nederland moeten we ook uitkijken naar een sterk gelijkende soort: Orthotrichum ibericum. Deze is enkele jaren geleden nieuw beschreven uit Spanje en blijkt niet zeldzaam in het westelijke Mediterrane berggebied. De Iberische ('Spaanse') Haarmuts is inmiddels eenmaal verzameld in België. De soort wordt vooral gekenmerkt door de stervormig samengeknepen kapselmond en het vrijwel ontbreken van een peristoom.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website