Bonte haarmuts

Orthotrichum stramineum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Orthotrichum stramineum is normaal gesproken een pionier op bomen met een matig rijke schors, vooral in bossen, op luchtvochtige plaatsen. Orthotrichum stramineum is tegenwoordig minder zeldzaam dan voorheen. De soort wordt bij veel inventarisaties gevonden, maar meestal niet in grote hoeveelheden. Het verspreidingspatroon komt overeen met dat van diverse andere vrij zeldzame Haarmutsen. Het valt daarbij wel op dat zij op de Veluwe beter is vertegenwoordigd. Hier vormen bastwonden van oude beuken voor deze soort een bij uitstek geschikte standplaats. De soort vormt fraaie ronde polletjes die dicht bezet zijn met sporenkapsels. De Bonte haarmuts is met zijn gelige huikjes, met een donkerpaars tipje en de bij rijpheid oranjebruine, urnvormige kapsels een uitbundig gekleurde verschijning.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website