Slanke haarmuts

Orthotrichum tenellum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Orthotrichum tenellum groeit op bomen met een rijke schors, in open bossen, struwelen en op vrijstaande bomen, soms zelfs in steden. In vlierstruwelen kan de soort zeer algemeen zijn. Orthotrichum tenellum gaat duidelijk vooruit. De soort leek tot enkele decennia geleden in zijn voorkomen beperkt tot de duinstreken, maar wordt tegenwoordig weer veel in het binnenland gevonden. Deze Haarmuts moet je leren vinden. De kleine planten groeien vaak in zoden, niet in pollen en worden gemakkelijk over het hoofd gezien tussen grotere verwanten. Schorsspleten kunnen geheel gevuld zijn met steriele planten, met smalle, stompe bladen, voorzien van talrijke broedkorrels. De sporenkapsels zitten dicht opeen en dragen aanvankelijk een licht behaard huikje. De afgerijpte, oranjebruine kapsels zijn onder de mond over de gehele lengte versmald. Rijpe kapsels vindt je meestal pas in juni, als de brandnetels al hoog in het bos staan.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website