Bros dubbeltandmos

Didymodon sinuosus


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Didymodon sinuosus laat een zeer sterk aan het rivierengebied gebonden verspreidingspatroon zien. Daar vinden we de plant in het overstromingsbereik van de grote rivieren. In uiterwaarden op kribben van basalt en beton, duikers, sluisjes en losse stenen. Ook wel op beslibde boomvoeten. Ook bij deze Didymodon is het aantal atlasblokken (bijna) verdrievoudigd door de toegenomen inventarisaties. De typische gegolfde bladen met vaak afgebroken of ingescheurde bladtoppen maken dit een eenvoudig herkenbare soort. Alleen zeer jonge planten kunnen wel eens tot problemen leiden.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website