Gebogen wintermos

Microbryum curvicolle


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Microbryum curvicolle is een winterpionier op warme, open plekken op mergel en kalkrijke klei of leem, op met aarde bedekte kalkrotsen, in kalkgrasland en op kantjes. Het is een vrijwel exclusief Zuid-Limburgs mos. Afgezien van een oude vondst bij Groningen (1830) en een recente vondst bij Arnhem (1995, oud fort tussen Westervoort en Arnhem) komen alle opgaven uit het zuiden. Het is opvallend dat er met uitzondering van de Arnhemse vondst geen vondsten in het rivierengebied zijn gedaan. Gericht zoeken in het winterhalfjaar zou wellicht nieuwe vondsten op kunnen leveren. Microbryum curvicolle is eigenlijk niet met andere soorten te verwarren. Het zijdelings uit de bladen stekende kapsel met gebogen steel en de lange smalle blaadjes in combinatie met de bruine kleur maken herkenning makkelijk.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: klei en leem
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website