Gesnaveld boogsterrenmos

Plagiomnium rostratum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Plagiomnium rostratum groeit graag op kalkrijke substraten en wordt vooral gevonden langs de grote rivieren en op de löss in Zuid-Limburg. In Rotterdam komt de soort veel voor op de natuurlijke oever van de Oude en Nieuwe Maas en in Brabant groeit de soort massaal op de beschoeiing van het Wilhelminakanaal. Dit kanaal wordt gevoed met kalkrijk Maaswater. Door de golfslag van boten krijgt de beschoeiing regelmatig een plens water, waarbij dan steeds een beetje slib wordt afgezet. Plagiomnium rostratum is redelijk kritisch wat standplaats betreft, maar op geschikte plaatsen kan het overvloedig voorkomen. Het kaartje laat veel verschillen voor en na 1980 zien. Misschien reflecteert dit echter vooral de intensief onderzochte gebieden in deze tijdsperioden. Excursies langs de rivieren (bijvoorbeeld langs de Maas in Noord-Limburg) of langs kanalen met kalkrijk water kunnen zeker nog meer stippen opleveren. Het herkennen van P. rostratum in het veld levert soms problemen op. Oplettendheid is geboden bij vondsten van Plagiomnium met relatief kleine blaadjes op vochtige en basische plaatsen want dan is de kans groot dat het P. rostratum is.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website