Gerimpeld boogsterrenmos

Plagiomnium undulatum


© Bert Oving

Ecologie & verspreiding
Plagiomnium undulatum groeit vooral op voedselrijke, natte plaatsen, zoals beekbegeleidende broekbossen, grienden en natte duinvalleien. Het mos kan echter ook op drogere plaatsen worden aangetroffen, bijvoorbeeld in parken, tuinen, op greppelwanden en wegterend hout en op met aarde bedekte stenen, soms ook op boomvoeten. P. undulatum komt in het hele land vrij algemeen tot plaatselijk algemeen voor. Op plaatsen waar ze goed gedijt, worden soms grote oppervlakten in beslag genomen. Plagiomnium undulatum is een sierlijk mos met lichtgroene blaadjes, dat forse, boompjesvormige planten kan vormen. Het is een gemakkelijk te herkennen en opvallende soort die ook door beginners snel wordt opgemerkt. Soms heeft men het geluk planten met sporenkapsels te vinden, waarbij er vier of meer kapselstelen op één boompje kunnen prijken. In tegenstelling tot de 19de eeuw komen sporenkapsels thans echter nog maar sporadisch voor. Jonge planten hebben soms blaadjes die niet gegolfd zijn en die in het veld wel eens voor andere soorten worden aangezien.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website