Groot platmos

Plagiothecium nemorale


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Plagiothecium nemorale is in mindere mate een boomvoetbewoner dan veel van onze andere platmossen, al groeit de soort ook wel in knotwilgen. Greppelkanten en andere voedselrijke en vochtige standplaatsen in allerlei bossen vormen de favoriete plek, maar ook op boswallen en andere steilkanten wordt de soort wel aangetroffen. Groot platmos kan zowel op het Pleistoceen als ook in de duinen gevonden worden alsmede in veengebieden. De blaadjes zijn meestal symmetrisch en de planten vormen lossen goudgroene matten. Toch wil dat niet zeggen dat deze soort makkelijk herkenbaar is. Bij alle platmossen is het raadzaam materiaal mee te nemen voor microscopische controle. Er lijkt een persoonlijke kleur in de opgaven, de ene waarnemer ziet meer P. denticulatum, de ander meer P. nemorale of P. laetum. Alleen herbariummateriaal kan dan nog uitsluitsel brengen.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website