Plagiothecium denticulatum var. undulatum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
De standplaatsen van Plagiothecium denticulatum var. undulatum zijn altijd vochtig tot nat en nooit erg voedselarm; veelal zijn het broekbossen, zowel in het laagveengebied als beekbegeleidend, bijvoorbeeld Elzen- en Berkenbroek. In deze bossen groeit de soort ook op dood hout. Verder komt het voor in rietlanden en natte strooiselruigten, in de dekzandgebieden ook in de beschutte greppelzijde van houtwallen. Deze variëteit is duidelijk minder algemeen dan de typevariëteit, maar lijkt zich na 1950 aanzienlijk te hebben uitgebreid. Meer opgaven zijn dringend gewenst. Deze variëteit van Plagiothecium denticulatum (Glanzend platmos) is meestal een slag groter dan de typische variëteit en heeft duidelijk dwars gegolfde blaadjes met spitsere top. Over de taxonomische status wordt in recente flora's verschillend gedacht, van 'poorly defined taxon' tot 'keine Übergangsforme bekannt'.
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website