Kwastjesmos

Platygyrium repens


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Platygyrium repens is een epifyt op een breed scala aan loofbomen. Vooral Wilgen zijn favoriet, maar ook op Es, Els en Eik is de soort regelmatig aan te treffen. We vinden Kwastjesmos vooral in luchtvochtige bossen en bosjes. Platygyrium werd pas in 1968 in Nederland als zodanig herkend. Wel bleek de soort bij revisie al eerder in ons land gevonden te zijn, in 1943 en 1958, maar deze planten werden destijds aangezien voor Pylaisia zonder kapsels. In 1901 werd er reeds melding gemaakt van Platygyrium, maar uit die tijd is geen herbariummateriaal bekend. Na 1968 heeft Platygyrium zich verspreid over het Pleistoceen en zijn ook elders diverse vondsten gedaan, o.a. in het rivierengebied. Met name in Zuid-Limburg, Noord-Brabant en het midden van ons land is de soort sindsdien dikwijls gevonden. Platygyrium oogt in het veld als een donkergroene, kleine Hypnum, maar verschilt door de typische broedtakjes aan het einde van de takken. Hier dankt de soort de Nederlandse naam Kwastjesmos aan. Kapsels zijn tot nu toe alleen gevonden in 1995 in Bekendelle bij Winterswijk.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website