Watervalmos

Rhynchostegium riparioides


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Rhynchostegium riparioides groeit op hout en steen in de spatzone langs beken, rivieren, meren en kanalen en soms sloten. Watervalmos is met de toename van stenige en houtige oeverbeschoeiingen toegenomen. De soort komt met name voor langs de rivieren, het IJsselmeer en grotere beken. De soort ontbreekt vrijwel in de kalkrijke duinen en geheel op de Waddeneilanden. Blijkens het beeld in poldergebieden en op de Pleistocene zandgronden waar recent intensief is geïnventariseerd kan deze soort hier in veel atlasblokken voorkomen, onder andere langs kanalen. Deze worden echter weinig geïnventariseerd en het verspreidingsbeeld van deze soort is dan ook onvolledig evenals van andere soorten van beschoeiingen langs water.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website