Groot kortsteeltje

Pleuridium subulatum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Standplaatsen die voor Pleuridium acuminatum geschikt zijn, zijn dat ook voor P. subulatum. De ecologische amplitude van Pleuridium subulatum is echter breder doordat deze soort ook op wat basenrijkere en/of vochtiger standplaatsen kan groeien. Zo is P. subulatum ook te vinden in vochtige lemige situaties, zoals greppels of natuurontwikkelingsterreinen. Soms is er veel gruis aanwezig, bijvoorbeeld de steenslag van fietspaadjes. Ook op de enigszins vochtige, basenrijke en lemige mierenbulten in schraalgraslanden in Limburg duikt de soort soms op. Hoewel vrij zeldzaam, is Pleuridium subulatum een stuk algemener dan P. acuminatum. Deze soorten lijken zowel morfologisch en ecologisch veel op elkaar. Meestal vallen de plantjes van Pleuridium subulatum het eerst op aan hun donker glimmende kapseltjes die in de voorzomer rijp zijn. Meenemen ter controle en herbariseren is raadzaam gezien de gelijkenis met Pleuridium acuminatum. Een aanvullend onderscheid met P. acuminatum is de doorsnede van perichaetiaalblaadjes die bij P. subulatum ter hoogte van de schouder uniform één cellaag dik zijn en bij P. acuminatum onregelmatig tweelagig. De status van deze soort in de Hafdistricten is nog niet geheel duidelijk, gecontroleerde opgaven zijn hier zeer gewenst!
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website