Hakig kronkelbladmos

Pleurochaete squarrosa


© Maarten Langbroek

Ecologie & verspreiding
Pleurochaete squarrosa groeit vooral in de duinen en in Zuid-Limburg. In de duinen staan de planten veelal op humusarm, rul en nog enigszins beweeglijk zand op zuid- en westhellingen, in Zuid-Limburg in kalkgraslanden op dunne leemlaagjes op kalkrotsen (verweerd krijt). Pleurochaete squarrosa is een warmte- en kalkliefhebber, het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het Middellandse Zeegebied. Het mos is sterk toegenomen in de Hollandse duinen. De oudste vondst in de databank is van 1869 op de Pietersberg. De tweede vondst was in de duinen (1941, Heemskerk). Daarna volgden enkele vondsten in Zuid-Limburg (Bemelen, Berg en Terblijt) en in de laatste decennia regelmatig in de duinen. In Zuid-Limburg zijn de meeste groeiplaatsen weer verdwenen.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website