Grote viltmuts

Pogonatum urnigerum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pogonatum urnigerum moeten we, net als de beide andere viltmutsen, zoeken op lemige standplaatsen, vooral waar vers leem aan de oppervlakte komt, bijv. bij graafwerkzaamheden in groeven. Alle viltmutsen zijn uitgesproken soorten van het Pleistoceen. Pogonatum urnigerum duikt momenteel nogal eens op bij natuurontwikkelingsprojecten, wat ook kan verklaren waarom er mogelijk toch wel sprake is van enige toename van deze mooie soort. De vrij forse planten vallen in het veld op door de zeegroene kleur. Bovendien zijn de plantjes dikwijls opvallend vertakt. Kapsels ontbreken tegenwoordig helaas vaak.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website