Bolletjespeermos

Pohlia bulbifera


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pohlia bulbifera groeit vaak samen met andere broedpeermossen maar komt op leemarme standplaatsen vaak als enige uit deze groep voor. In de uitgesproken leemgebieden lijkt P. bulbifera minder aanwezig of zelfs geheel te ontbreken (bijv. in Zuid-Limburg). Er zijn slechts twee vondsten uit het Laagveendistrict. Voor 1980 is P. bulbifera in de Noordoostpolder gevonden in de Urker zandafgraving en in het Kuinderbos en in 2004 langs een recreatieplas met aangevoerd zand in het Larserbos (Oostelijk-Flevoland), samen met P. annotina en P. camptotrachela. Pohlia bulbifera is ten opzichte van P. annotina relatief sterk toegenomen. Van voor 1950 zijn slechts weinig vindplaatsen bekend uit het midden en noorden van het land. Brabant, de Friese Wouden en de Waddeneilanden zijn opvallende annexaties. Het Bolletjespeermos is alleen te verwarren met de uiterst zeldzame Pohlia andalusica. Het is weinig variabel en in het veld te herkennen aan de omgekeerd eivormige broedknollen met samenneigende bladprimordia. Kapsels zijn niet uit Nederland bekend.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website