Gewoon peermos

Pohlia nutans


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pohlia nutans komt voor op zure of verzuurde substraten, zowel mineraal (bijv. vastgelegd stuifzand, verzuurde löss) als organisch (bijv. veen, dood hout). Pohlia nutans is algemeen door het hele land met uitzondering van de Kleidistricten. Gewoon peermos beschikt niet over broedlichamen en heeft ondanks het frequente kapselen meer tijd nodig om populaties op te bouwen dan de broedpeermossen. Het is dan ook geen vroege pionier. Eenmaal gevestigd, kan het zich handhaven onder extreme condities: van gortdroog tot kletsnat. Slecht onderzochte gebieden zijn het Groningse deel van het Drents district, het Friese Laagveendistrict en Noord-Brabant boven de lijn 's-Hertogenbosch-Helmond. Hier moet nog menig atlasblok van een stip voorzien kunnen worden!
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website