Gesloten kleimos

Tortula protobryoides


© Luciën Calle

Ecologie & verspreiding
Tortula protobryoides is een winterannuel van open en meestal kalkhoudende zandige klei of leem. De soort wordt relatief vaak gevonden op triviale plaatsen zoals een kleidepot of tussen grasbetonstenen van een dijkafrit. Dergelijke plekken zijn er veel meer. Toch is de soort zeldzaam en het is lastig te bepalen wat nu precies de kritische milieufactoren zijn voor Tortula protobryoides. De factor betreding speelt wel een rol: veel vondsten zijn gedaan langs paden en in bermen. Hoewel niet uitsluitend, is er toch wel een zekere binding van deze soort met het Rivierendistrict. Nogal wat opgaven komen van de uiterwaarden langs Waal en IJssel. Tortula protobryoides is sinds 1980 qua aantal atlasblokken bijna verdubbeld. Dit is waarschijnlijk te danken aan het beter zoeken op geschikte plekken. Gericht zoeken in het vroege voorjaar op klei kan zeker nog meer vondsten opleveren. Tortula protobryoides is een klein, vuilgroen tot bruin plantje dat vooral opvalt door zijn grote, glanzend bruine kapsel. De kapsels lijken vaak (bijna) op de grond te liggen en scheuren bij rijpheid open.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website