Microbryum davallianum var. davallianum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Het is op basis van de huidige data nauwelijks zinvol om uitspraken te doen over eventuele verschillen in voorkomen van beide variëteiten, daarvoor worden de variëteiten tot nu toe te weinig onderscheiden. Is het zo dat de typevariëteit van Gewoon wintermos relatief veel langs de grote rivieren voorkomt en var. conicum relatief veel op zeeklei?
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website