Groot kleimos

Tortula modica


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Tortula modica komt op dezelfde plaatsen voor als T . truncata, maar heeft een voorkeur voor iets warmere en drogere en iets kalkrijkere standplaatsen. Gezien de soorten in het verleden niet werden onderscheiden is het verspreidingsbeeld van deze soort vermoedelijk nog lang niet compleet (zie ook de tekst bij Tortula truncata). Het controleren van herbariumcollecties kan daar verandering in brengen. Tortula modica is minder algemeen dat naaste verwant T. truncata. Tortula modica onderscheidt zich van T. truncata door een andere kapselvorm: klok- tot cyindervormig in plaats van tolvormig met sterk verwijdde mond zoals T. truncata. Ook heeft Tortula modica meestal een rudimentair peristoom, terwijl T. truncata helemaal niets heeft.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website