Struisveermos

Ptilium crista-castrensis


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ptilium crista-castrensis is allereerst een mos van strooisel in luchtvochtige lariksbossen. Daarnaast is ze recent ook gevonden in wilgenbroekbosjes, zelfs epifytisch. Het verspreidingsgebied lag vóór 1980 op de Pleistocene zandgronden in oostelijk Nederland, met name in Drenthe en Gelderland. Ook waren er enkele waarnemingen in de Flevopolders. Na 1980 zien we in Drenthe een sterke achteruitgang, terwijl in Zuidoost-Brabant en Friesland de soort op diverse nieuwe vindplaatsen werd aangetroffen. Dit schitterende mos brengt elke vinder in vervoering. Het is een zeer regelmatig geveerd mos, geel van kleur, met sterk geplooide en geklauwde blaadjes: een lust voor het oog. Opvallend veldkenmerk is de 'harde top', wat bij andere pleurocarpe mossen niet voorkomt. Kapsels zijn in ons land nooit waargenomen.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website