Plooimuts

Ptychomitrium polyphyllum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ptychomitrium polyphyllum is een steenbewonende soort, die opvalt door de ronde kussentjes met droog sterk gekroesde bladen, die bij bevochtiging bochtig afstaan. Touw & Rubers (1989) vermelden drie vindplaatsen, maar betwijfelen of de planten zich spontaan hadden gevestigd omdat het steeds om groeiplaatsen ging op aangevoerde natuursteen. Het is echter buiten twijfel dat de soort zich op zich wel spontaan kan vestigen. In 1981 werd de soort gevonden op overbeschoeiing bij Nijkerk en Spakenburg, in 1997 en 1999 in Noord-Brabant en in 2005 op een granietkei, die als zwerfsteen was verzameld en neergelegd als erfafscheiding bij een boerderij te Uffelte. De eenhuizige soort vormt vrijwel steeds sporenkapsels, die ook aan het Nederlandse materiaal niet ontbraken.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website