Boommos

Pylaisia polyantha


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
De epifyt Pylaisia polyantha groeit op allerlei loofbomen, vooral met een wat voedselrijkere schors. Slechts zelden wordt Boommos aangetroffen op andere substraten, zoals beschaduwd beton. Nadat de soort na 1950 eerst sterk was afgenomen, heeft het zich, net als zoveel andere epifyten, na 1980 weer uitgebreid. Deze uitbreiding geldt vooral de zuidelijke helft van ons land, maar ook in Noord-Groningen en in de Flevopolders is de soort op meerdere plaatsen aangetroffen. Naar verhouding veel vondsten zijn gedaan in Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant en Gelderland. Pylaisia behoort tot de kleinere pleurocarpe mossen. Het blad heeft geen nerf, evenmin als de er sterk op gelijkende Hypnum cupressiforme. Het beste kenmerk vormen in feite de kapsels, die er vrijwel altijd wel in zitten. Het zijn miniatuurkapsels van Hypnum, maar de kapsels staan kaarsrecht omhoog, terwijl die van Hypnum, duidelijk een maatje groter, altijd licht gebogen zijn. Pylaisia heeft in de regel minstens twee generaties kapsels, Hypnum hoogstens één.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website