Grijze bisschopsmuts

Racomitrium canescens


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
In Nederland wordt in de standaardlijst en in de Beknopte Mosflora een onderverdeling in drie variëteiten van Racomitrium canescens gehanteerd. Frisvoll (1983) publiceerde een omvangrijke studie over dit complex, waarin hij op grond van ecologie en morfologie een indeling maakte in drie soorten: R. canescens, R. elongatum en R. ericoides. Touw & Rubers (1989) concludeerden, dat deze taxa in ons land beter op variëteitsniveau onderscheiden konden worden, maar misschien moet dit na revisie van al het nu beschikbare materiaal heroverwogen worden. Vooral bij veel oude opgaven van Racomitrium canescens is helaas niet meer te achterhalen om welke variëteit het gaat. Daarom wordt hier behalve kaartjes van de afzonderlijke variëteiten ook een kaartje van Racomitrium canescens s.l. weergegeven. De opgaven in de databank van voor 1980 van var. ericoides en var. intermedium zijn zodanig onbetrouwbaar dat opname in de betreffende kaartjes niet gerechtvaardigd is. Deze opgaven zijn daarom verplaatst naar dit kaartje van R. canescens s.l. Hopelijk kan iedereen eigen herbariummateriaal van deze soort, zeker ook van oudere vondsten, nog eens kritisch bekijken en doorgeven om welke variëteit het gaat!
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website