Hunebedbisschopsmuts

Racomitrium heterostichum


© Bart Horvers

Ecologie & verspreiding
In Nederland wordt in de laatste standaardlijst alsmede door Siebel & During (2006) een onderverdeling in twee variëteiten van Racomitrium heterostichum gehanteerd: var. heterostichum en var. obtusum. Inmiddels is zeker dat er nog een derde variëteit in ons land aanwezig is: R. heterostichum var. alopecurum. Frisvoll (1983) publiceerde een omvangrijke studie over dit complex, waarin hij op grond van ecologie en morfologie een indeling maakte in drie soorten: R. affine (= R. heterostichum var. alopecurum), R. heterostichum en R. obtusum. Een grondige revisie van het materiaal van R. heterostichum is dringend gewenst om te bezien of het Nederlandse materiaal deze indeling in drie soorten in plaats van drie variëteiten rechtvaardigt. Vooral bij veel oude opgaven van Racomitrium heterostichum is helaas niet meer te achterhalen om welke variëteit het gaat. Daarom zijn er bij geen van de variëteiten oude opgaven in het kaartje opgenomen en hebben we hier wel behalve kaartjes van de afzonderlijke variëteiten ook een kaartje van Racomitrium heterostichum s.l. weergegeven. Evenals bij Racomitrium canescens doen we bij iedereen een dringende oproep om het eigen herbariummateriaal van R. heterostichum nog eens kritisch te onderzoeken en door te geven om welk taxon het gaat!
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website