Vlechtmos

Conardia compacta


Ecologie & verspreiding
Conardia compacta is één van onze meest mysterieuze slaapmossen. Ze wordt als karakteristiek gezien voor zoet-zoutovergangen waar ze groeit tussen laag gras, maar elders in Europa groeit ze op beschaduwde kalkrotsen. Er zijn oude vondsten van de voormalige Zuiderzeekust en van de Waddeneilanden, maar slechts één vondst uit Zeeland. Na 1980 worden er vrijwel geen vondsten meer gemeld met uitzondering van de kwelders van enkele Waddeneilanden en de voet van een oud muurtje in Brabant. Intensief zoeken in een aantal van deze gebieden leverde recent alleen materiaal op wat tot andere er op gelijkende soorten moest worden gerekend, zoals een vorm van Amblystegium serpens die op dit soort plekken veel voorkomt. Het voorkomen van deze soort verdient dan ook extra aandacht. Komt de soort eigenlijk nog steeds in Nederland voor?
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website