Slank snavelmos

Rhynchostegiella tenella


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Rhynchostegiella tenella groeit bij voorkeur op beschutte meestal poreuze kalkhoudende steen, maar op minder vochtige plaatsen dan R. curviseta. Op steenglooiingen komt Slank snavelmos meestal voor op baksteen tussen of onder grotere keien, maar hoger in de zonering dan Dwergsnavelmos. Elders groeit de soort ook wel eens onderaan baksteenmuurtjes en in Zuid-Limburg op mergelrotsen of op losse poreuze kalksteentjes, die deels in de bodem begraven zitten, waardoor ze vochtiger blijven. Langs het IJsselmeer is de soort plaatselijk talrijk. Ook voor dit kleine vaak verborgen levende slaapmos geldt dat het verspreidingsbeeld waarschijnlijk behoorlijk incompleet is, en gericht zoeken langs het IJsselmeer en langs de grote rivieren zal het beeld verder kunnen completeren.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website