Boomsnavelmos

Rhynchostegium confertum


© Ron Poot

Ecologie & verspreiding
Rhynchostegium confertum komt voor op steen, schors en hout, bij voorkeur op plaatsen die wat voedselrijker zijn. Evenals een aantal Dikkopmossen van voedselrijke schors lijkt deze soort toegenomen te zijn. Het huidige verspreidingsbeeld laat ook bij Boomsnavelmos vooral recente inventarisatie-activiteit zien. Het is de vraag of er gebieden zijn waar de soort thans nog ontbreekt. Bij inventarisaties in de nu nog witte gebieden zal het verspreidingsbeeld ongetwijfeld nog veel aanvullingen krijgen al worden niet kapselende plakkaatjes van Boomsnavelmos nog wel eens over het hoofd gezien. Gelukkig kapselt de soort vaak overvloedig.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website