Rondbladig snavelmos

Rhynchostegium rotundifolium


© Jan Pellicaan

Ecologie & verspreiding
Rhynchostegium rotundifolium groeit bij voorkeur op beschaduwde kalkhoudende steen, vaak op door mensen gemaakte iets verrijkte standplaatsen. De soort werd in 1955 voor het eerst gevonden. De soort komt hier voor aan de noordrand van zijn verspreidingsgebied en is hier zeer zeldzaam. Ook elders in Europa is de soort zeldzaam en staat dan ook als rare op de Europese Rode Lijst. De vondsten van na 1980 zijn van steentaluds, van een betonnen bunker bij Muiderberg en van een betonnen versteviging van een grasdijkje in Rotterdam. Gericht zoeken op andere oude betonnen bouwsels levert wellicht meer vondsten op van deze soort, die vochtig enigszins op Muursnavelmos lijkt, maar droog meer op een verschrompeld Platmos.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website