Gewoon haakmos

Rhytidiadelphus squarrosus


© Niko Buiten

Ecologie & verspreiding
Rhytidiadelphus squarrosus is bij uitstek een cultuurvolger, die uitbundig voor kan komen in grasvelden en wegbermen, en het is daarom één van de eerste soorten die een beginner leert herkennen. De grote zoden waarin dit mos voorkomt op de meeste groeiplaatsen dragen nog extra bij aan de makkelijke vindbaarheid van deze onmiskenbare soort. Dat de kaart van Gewoon haakmos een aantal grote gaten vertoont is dan ook meer een illustratie van het ontbreken van enige inventarisaties in deze 'witte gebieden', dan van het ontbreken van de soort. Zouden er eigenlijk wel atlasblokken zijn waarin dit mos ontbreekt? Gewoon haakmos is een voorbeeld van een soort die de laatste decennia veel minder vaak kapsels vormt dan vroeger. Toch worden kapsels recent af en toe waargenomen. Let er eens op!
Familie: Hylocomiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website