Vossenstaartmos

Scleropodium cespitans


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
Scleropodium cespitans groeit overwegend op boomstammen in uiterwaarden, vooral op Wilgen, Essen en Populieren. Het is een karakteristieke soort van het rivierengebied in Midden-Nederland. Daarbuiten is de soort vrijwel niet aangetroffen. Opmerkelijk zijn de recente vondsten op een oude Iep en een oude Plataan op een landgoed bij Velsen, op de restanten van de Atlantic wall in de binnenduinrand bij Castricum en op de voet van een Vlier op Schouwen. Vossenstaartmos heeft een duidelijke voorkeur voor dikke bomen en het speciaal bekijken van dikke knotbomen loont daarom de moeite. Scleropodium cespitans is een zeldzame en relatief onbekende soort. Deze onbekendheid is mede veroorzaakt door de verwisseling van Scleropodium met andere soorten, ook in de wat oudere literatuur. Verwisseling was er het meest met de min of meer in dezelfde habitat voorkomende Cirriphyllum crassinervium. Scleropodium heeft evenwel een nerfstekel, die bij Cirriphyllum ontbreekt. Voorts zijn de blaadjes bij Cirriphyllum langer toegespitst. Scleropodium kapselt zelden in ons land.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website