Mergelpenseelmos

Seligeria calcarea


Ecologie & verspreiding
Ecologie
Seligeria calcarea staat in het buitenland doorgaans op steile, matig tot niet beschaduwde kalksteenrotsen, vaak bestaande uit relatief zachte krijtkalk, al is de soort ook op hardere kalksteen wel te vinden. In Nederland is S. calcarea tot nu toe vooral gevonden op kleine stukjes krijtkalk in tamelijk open kalkgraslanden alsmede in grazige steile bermen. De steentjes steken vaak een eindje in de grond, waardoor ze misschien wat langer vochtig blijven na een regenbui, en zijn nogal dynamisch - door vorstwerking in de winter en erosie als gevolg van regenbuien, schaapshoeven en maaimachines worden ze regelmatig verplaatst. Op zulke steentjes staat ook vaak Tortella inflexa of Leptobarbula berica, maar doorgaans herbergt elk steentje maar één soort. De soort is verder éénmaal gevonden op beschaduwde stukjes kalksteen in een hellingbos langs de Geul.


Verspreiding
Seligeria calcarea is in ons land beperkt tot Zuid-Limburg, waar de soort in 1949 voor het eerst is gevonden in een kalkgrasland bij Wahlwiller. Sinds 1985 zijn daar nog een zestal vindplaatsen (in vier atlasblokken) bijgekomen, waaronder de kalkgraslanden van het Gerendal (1985), de Kruisberg (1985), de Wrakelberg (1985, 1987, 2007) en de Clingelenberg (1996) en een hellingbos bij Wylre (1987). Ondanks de zeldzaamheid lijkt de soort niet direct bedreigd, zolang het beheer erin slaagt de stukjes grasland schraal en open te houden.
Seligeria calcarea is te vinden in alle kalkgebieden van centraal Europa, maar is eigenlijk overal zeldzaam, van Zuid-Zweden tot N-Spanje, en van de zuidoost-hoek van Groot-Brittannië en de noordpunt van Ierland in het westen tot in Hongarije in het oosten.

Summary

A rare species restricted to the southernmost parts of the Netherlands, Seligeria calcarea has mainly been found on small pieces of chalk in unproductive grasslands. The suitability of such small pieces may bedetermined by their favourable water content due to good contact with the soil, and their dynamical nature as a consequence of, e.g., frost heaving and grazing animals.

Familie: Seligeriaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website