Gebogen penseelmos

Seligeria recurvata


© Annemiek Meus

Ecologie & verspreiding
Seligeria recurvata groeit vooral op beschaduwde zandsteenrotsen. De soort is in ons land in 1946 gevonden op de zijkanten van brokken aangevoerde Maulbronner zandsteen op de Hoge Veluwe. Het lijkt aannemelijk dat de soort met de rotsblokken is aangevoerd. Korte tijd later was een deel van deze brokken zandsteen naar Amsterdam gebracht om op een kerkhof geplaatst te worden, waar gewaarschuwde bryologen nog wat materiaal voor hun herbarium konden verzamelen onder de handen van de steenhouwers. Het lijkt er dan ook op, dat de soort in Amsterdam vrijwel direct weer verdwenen is, maar op de Hoge Veluwe is S. recurvata nog regelmatig terug gezien en lijkt de soort zich zelfs uitgebreid te hebben op de nog aanwezige brokken zandsteen.
Familie: Seligeriaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website