Gerafeld veenmos

Sphagnum girgensohnii


© Ron Poot

Ecologie & verspreiding
Sphagnum girgensohnii was tot voor kort alleen van het Pleistoceen bekend. Hier groeit het voornamelijk op voedselarme met dennen of sparren begroeide stuifheuvels en greppelkanten. In tegenstelling tot wat de veenmosflora vermeldt komt Sphagnum girgensohnii ook in laagveengebieden voor. Recent werden hier drie populaties in twee atlasblokken gevonden. De standplaatsen wijken duidelijk af van de bovengenoemde. Hier werd Sphagnum girgensohnii aangetroffen in veenmosberkenbroek, op de overgang van licht verzuurd elzenbroek en veenmosberkenbroek, alsmede in nat, drassig berkenbroek met nog veel Wilg in de ondergroei. Allemaal matig voedselrijke standplaatsen die in het laagveengebied ruimschoots voorhanden zijn. Sphagnum girgensohnii groeit hier veelal in kussens van S. fimbriatum en valt op door zijn geelgroene kleur en stijf uitstaande afstaande takken. Het verspreidingsbeeld in het laagveengebied is vermoedelijk dan ook nog niet volledig. Sphagnum girgensohnii is pas sinds een jaar of veertig uit ons land bekend en lijkt de laatste twee decennia toe te nemen. De toename is vermoedelijk mede het gevolg van de toegenomen belangstelling voor veenmossen.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website