Haakveenmos

Sphagnum squarrosum


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Sphagnum squarrosum is in het algemeen te vinden op natte standplaatsen die enigszins voedselrijk zijn, met matig tot zwak zuur water en die meer of minder beschaduwd zijn. Het is dan ook een soort die veelvuldig grotere oppervlaktes in broekbossen bedekt. Ook in rietkragen kan deze soort goed gedijen. In de opener laagveengebieden groeit Sphagnum squarrosum soms verspreid tussen hogere graminioiden, in hoogveenterreinen alleen daar waar sprake is van grondwaterinvloed.

Verspreiding

Sphagnum squarrosum is algemeen in grote delen van het land en is in de Randstad wellicht het meest algemene Veenmos. De soort ontbreekt nagenoeg in de zeekleigebieden en is minder algemeen in de drogere delen van het land zoals de Veluwe en het Limburgse heuvelland. Trendberekeningen suggereren dat Sphagnum squarrosum sinds de jaren '50 van de vorige eeuw is afgenomen. Dit kan te maken hebben met de gedurende de laatste halve eeuw opgetreden verdroging in veel gebieden

Summary

Sphagnum squarrosum grows mostly in more or less shaded habitats with slightly acid and mineral rich water. The species is common in large parts of the country but avoiding silt clays and dry areas.

Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website