Glanzend veenmos

Sphagnum subnitens


© Maarten Langbroek

Ecologie & verspreiding
Sphagnum subnitens is in laagveengebieden in een groot aantal veelal matig voedselrijke vegetatietypen te vinden. In hoogvenen is de soort zeldzaam, maar mogelijk toch wat talrijker dan het kaartje suggereert. Sphagnum subnitens is hier na enig zoeken vaak wel te vinden op plaatsen waar bijvoorbeeld ook Sphagnum fimbriatum groeit. Sphagnum subnitens komt verspreid door het gehele land voor. Lokaal lijkt er sprake van een achteruitgang. Van de laagveengebieden zijn echter een vrij groot aantal recente nieuwe vindplaatsen bekend. De toegenomen belangstelling voor veenmossen en veel recente inventarisaties hebben hieraan ongetwijfeld sterk bijgedragen. Toch is het ongetwijfeld op nog wel meer plaatsen te vinden dan het kaartje aangeeft. Sphagnum subnitens is een vaak bont gekleurd veenmos waarin een rode tint vrijwel altijd aanwezig is. Alhoewel de soort door een combinatie van kenmerken goed te herkennen is, wordt deze gemakkelijk verwisseld met Sphagnum capillifolium of S. rubellum.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website