Braakbalmos

Tetraplodon mnioides


© Andrew Spink

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Tetraplodon mnioides kan worden aangetroffen op dierlijke uitwerpselen in heide- en hoogveengebieden in een groot deel van de wereld. In Nederland groeide de soort (waarschijnlijk) vooral op hondendrollen en konijnenkeutels aan de rand van zandverstuivingen op de Veluwe. Dit kan zowel min of meer gestabiliseerd zand zijn in open terrein als op naaldenstrooisel in dennenbos. In het buitenland groeit de soort ook op braakballen.

Verspreiding
Braakbalmos is alleen bekend van enkele plekken op de Veluwe. De eerste vondst was in 1968 op het Kootwijkerzand (Molenaar & Pos, 1971), de tweede in 1983 in het stuifzandgebiedje de Zoom bij Nunspeet, onderdeel van de Doornspijksche heide. In de Zoom is de soort in de periode 1999-2002 ook weer aangetroffen, steeds met een drietal plukjes die soms wel en soms niet kapselden. Tetraplodon groeide hier vermoedelijk op (overstoven) hondendrollen maar dit is niet nagegaan om de groeiplaats niet te beschadigen. De soort lijkt hier inmiddels verdwenen te zijn.
In de ons omringende landen was Tetraplodon mnioides vroeger iets minder zeldzaam dan  Nederland maar ook bijv. in het laagland van Duitsland is de soort vrijwel verdwenen.

Summary
Teptraplodon mnioides is recorded from several dry heatland areas with areas with bare sand in the centre of the Netherlands. The first recording was in 1968, the last one in 2002.


Familie: Splachnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: op dierlijke uitwerpselen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website