Viltig kronkelbladmos

Tortella inclinata


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
In Zuid-Limburg groeit Tortella inclinata op open, droge, zonnige plaatsen op krijt. Buiten Zuid-Limburg groeit de soort o.a. op beton (Franse Berg op de Veluwe) en opvallend vaak op begraafplaatsen. Met name graven die met marmersplit zijn afgestrooid vormen een favoriete groeiplek van Tortella inclinata. De databank bevatte veel opgaven uit de duinen in Holland en ook van Schiermonnikoog en Voorne. Bij controle bleek dit toch allemaal Tortella flavovirens te zijn. Tortella inclinata onderscheidt zich van Tortella flavovirens door de relatief hoge dichte zoden met veel rizoïdenvilt, gelijkmatig bebladerde stengels zonder duidelijke innovaties, de allen ongeveer even lange bladen die droog met de top naar binnen gebogen zijn, de duidelijk kapvormig bladtop en de nerfepidermis zonder korte papillate cellen en stengel zonder centrale streng. Met name dat laatste kenmerk heeft tot verwarring geleid. Veel planten van Tortella flavovirens bestaan uit slecht ontwikkelde stengels met veel opeenvolgende innovaties. Die niet goed uitgegroeide stengels bevatten nog geen of slechts een onduidelijke centrale streng. Bij controle van de nerf bleek altijd wel een groep 'overstekende' korte papillate cellen aanwezig. Goed ontwikkelde Tortella inclinata ziet er door de genoemde kenmerken ook habitueel anders uit.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website