Gerimpeld kronkelbladmos

Tortella tortuosa


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Tortella tortuosa groeit op oud beton en ook regelmatig op bijv. de steenconstructies op begraafplaatsen. Het betreft meestal beton en steen in vochtige, beschaduwde situaties. Ons natuurlijke kalkgebied Zuid-Limburg kent slechts twee vondsten op vochtige, beschaduwde mergel. In de ons omringende landen is Tortella tortuosa een (zeer) algemene soort in kalkgebieden. Tortella tortuosa komt verspreid door het land voor. De soort is duidelijk vooruitgegaan. Met name het ouder worden van betonnen constructies zoals bruggetjes lijkt hier de verklaring voor te zijn.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website