Vioolsterretje

Syntrichia montana


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Syntrichia montana is een soort van muren, beton en van daken. Met name daken zijn in het verleden slecht onderzocht, mogelijk een reden waarom Vioolsterretje vóór 1980 slechts van relatief weinig vindplaatsen bekend was. Na 1980 blijkt bij intensieve inventarisaties in ons land dat Vioolsterretje een vrij algemene soort is. De soort komt verspreid over het gehele land voor, in alle provincies. Niet zo verwonderlijk als we naar de habitat kijken. Dus, bryologen, neem vaker uw ladder mee op pad. Vioolsterretje, voorheen Middelst muursterretje geheten, dankt haar naam aan de vioolvormig ingesnoerde blaadjes. Een kenmerk overigens, dat ook bij S. virescens en S. laevipila voorkomt. S. virescens evenwel heeft vaak blaadjes die aan de top zijn uitgerand, terwijl S. laevipila dikwijls broedblaadjes heeft. Vioolsterretje vormt vrij zelden kapsels.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website