Boomsterretje

Syntrichia laevipila


© Klaas van der Veen

Ecologie & verspreiding
Syntrichia laevipila groeit op de ruwe, neutrale tot basische schors van loofbomen als Wilg, Populier en Vlier. Het mos kan ook gevonden worden op beton en baksteen. Na een slechte periode in de tweede helft van de 20ste eeuw als gevolg van luchtvervuiling gaat het de laatste decennia weer wat beter met Syntrichia laevipila. Dit komt door de verminderde uitstoot van zwaveldioxide. Mogelijk profiteert deze soort ook van klimaatverandering: steeds meer zachte winters, gecombineerd met nattere en warmere jaren werkt in het voordeel van veel mossoorten. Syntrichia laevipila komt voornamelijk voor in het kustgebied en het rivierengebied. Het is vooral in dit gebied waar in de recent slecht tot matig onderzochte atlasblokken nieuwe groeiplaatsen van Syntrichia laevipila te verwachten zijn. Het grote aantal vondsten in Zuidoost-Brabant doet echter vermoeden dat ook in andere delen van Nederland de soort meer te vinden moet zijn dan het kaartje doet vermoeden. Syntrichia laevipila kan verward worden met S. ruralis var. calcicola en Tortula muralis, die sporadisch ook op bomen gevonden kunnen worden. Deze soorten hebben echter bladen zonder insnoering en tot de bladtop teruggerolde bladranden.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website